روزی زیر سایه سینما

بیانیه‌هایی برای روز سینما، وضعیت کاشی‌های حوض موزه سینما، اظهاراتی درباره تغییر احتمالی قیمت بلیت سینماها، فراخوان جشنواره بین‌المللی فیلم ... ادامه مطلب